Bestuur - griffie (0.1)

Programma: 4 Bestuur

Deelprogramma: 4A Besturen

Wat valt onder dit taakveld

De facilitering van de bestuursorganen: college van burgemeester en wethouders; raad en raadscommissies; de ondersteuning van de raad, griffie; regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie en accountantscontrole.

Wat heeft het gekost?

0-1G_ Bestuur - griffie

Rekening 2018

Begroting 2019

Begr.na wijz. 2019

Rekening 2019

Verschil begr.na wijz. / rekening 2019

V / N

Totaal lasten (4)

805

746

828

850

-22

N

Totaal baten (8)

11

-

-

-

-

V

Saldo

-794

-746

-828

-849

-21

N

Specificatie lasten