iconOverzicht van baten en lasten per programma

Baten en lasten

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022

Programma Zorg en ondersteuning

-31.334

-28.561

-33.180

-31.833

1A Vitale inwoners en samenleving

lasten

3.023

3.221

3.047

2.912

1B Toegang tot passende voorzieningen

lasten

36.971

32.119

37.060

35.727

Totaal lasten

39.994

35.339

40.108

38.639

1A Vitale inwoners en samenleving

baten

62

-

6

-4

1B Toegang tot passende voorzieningen

baten

8.597

6.778

6.921

6.810

Totaal baten

8.660

6.778

6.927

6.806

Programma Wonen en leefomgeving

-18.268

-19.323

-20.179

-18.492

2A Passend wonen

lasten

2.277

1.592

6.487

2.143

2B Aantrekkelijke leefomgeving

lasten

25.568

25.512

28.610

29.420

Totaal lasten

27.844

27.104

35.097

31.563

2A Passend wonen

baten

2.274

1.693

6.678

2.165

2B Aantrekkelijke leefomgeving

baten

7.303

6.087

8.239

10.905

Totaal baten

9.577

7.781

14.918

13.070

Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling

-954

-1.787

-2.163

-1.407

3A Economie

lasten

1.495

1.615

1.913

2.154

3B Duurzaamheid

lasten

4.732

4.666

5.220

4.573

Totaal lasten

6.227

6.281

7.133

6.727

3A Economie

baten

510

339

339

734

3B Duurzaamheid

baten

4.763

4.155

4.630

4.586

Totaal baten

5.273

4.494

4.969

5.320

Programma Bestuur

-2.488

-2.943

-3.135

-2.376

4A Besturen

lasten

2.958

3.288

3.508

2.818

4A Besturen

baten

470

345

373

442

Totaal programma's

-53.044

-52.615

-58.658

-54.107

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

lasten

644

534

584

615

baten

7.913

8.323

8.323

8.485

saldo

7.270

7.789

7.739

7.870

- Algemene uitkering

lasten

baten

58.052

54.806

62.773

63.806

saldo

58.052

54.806

62.773

63.806

- Dividenden

lasten

5

4

4

-

baten

501

410

559

564

saldo

496

406

555

564

- Saldo financieringsfunctie

lasten

733

694

699

790

baten

691

746

701

863

saldo

-42

51

2

73

- Overige algemene dekkingsmiddelen

lasten

990

1.311

2.279

284

baten

829

20

809

907

saldo

-160

-1.291

-1.470

623

Totaal algemene dekkingsmiddelen

65.616

61.761

69.599

72.936

Overhead

lasten

10.699

10.448

11.884

11.771

baten

398

236

325

526

saldo

-10.301

-10.212

-11.559

-11.245

Heffing VPB

saldo

-

-

-

-

Onvoorzien

lasten

123

87

baten

saldo

-

-123

-87

-

Saldo van baten en lasten (A)

2.271

-1.188

-704

7.584

Toevoeging aan de reserves

459

1.000

3.464

3.464

Onttrekkingen aan reserves

7.612

2.361

4.767

4.625

Saldo mutaties reserves (B)

7.152

1.361

1.303

1.161

Geraamd resultaat (A + B)

Rekeningtekort

-

-

-

-

Rekeningoverschot

9.424

172

598

8.745