iconOverzicht van baten en lasten per programma

Baten en lasten

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020

Programma Zorg en ondersteuning

-31.384

-29.007

-30.200

-29.259

1A Vitale inwoners en samenleving

lasten

2.832

3.109

3.056

2.744

1B Toegang tot passende voorzieningen

lasten

34.171

31.882

38.598

38.944

Totaal lasten

37.003

34.991

41.654

41.689

1A Vitale inwoners en samenleving

baten

14

-

70

80

1B Toegang tot passende voorzieningen

baten

5.605

5.984

11.384

12.350

Totaal baten

5.619

5.984

11.454

12.429

Programma Wonen en leefomgeving

-17.386

-18.331

-19.032

-17.247

2A Passend wonen

lasten

2.111

1.960

1.576

1.509

2B Aantrekkelijke leefomgeving

lasten

23.380

23.813

24.881

24.090

Totaal lasten

25.491

25.772

26.456

25.599

2A Passend wonen

baten

1.299

1.197

936

1.428

2B Aantrekkelijke leefomgeving

baten

6.807

6.245

6.489

6.925

Totaal baten

8.105

7.442

7.424

8.352

Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling

-1.986

-2.061

-3.694

-2.587

3A Economie

lasten

534

1.690

2.034

1.248

3B Duurzaamheid

lasten

4.524

4.834

5.641

4.974

Totaal lasten

5.058

6.525

7.676

6.222

3A Economie

baten

35

39

64

98

3B Duurzaamheid

baten

3.037

4.425

3.918

3.538

Totaal baten

3.072

4.464

3.982

3.635

Programma Bestuur

-3.539

-2.614

-2.808

-2.713

4A Besturen

lasten

4.024

3.006

3.163

3.103

4A Besturen

baten

485

391

355

391

Totaal programma's

-54.295

-52.014

-55.733

-51.806

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

lasten

635

731

672

666

baten

8.021

7.989

8.110

8.153

saldo

7.386

7.258

7.438

7.487

- Algemene uitkering

lasten

baten

50.696

51.546

53.364

53.847

saldo

50.696

51.546

53.364

53.847

- Dividenden

lasten

-

4

4

-

baten

818

457

568

540

saldo

818

453

565

540

- Saldo financieringsfunctie

lasten

824

756

786

780

baten

821

1.038

820

718

saldo

-3

282

34

-62

- Overige algemene dekkingsmiddelen

lasten

-498

1.163

382

285

baten

222

-

54

321

saldo

721

-1.163

-328

36

Totaal algemene dekkingsmiddelen

59.617

58.376

61.073

61.849

Overhead

lasten

9.788

9.389

10.100

9.889

baten

301

282

250

377

saldo

-9.487

-9.107

-9.850

-9.512

Heffing VPB

saldo

-

-

-

-

Onvoorzien

lasten

128

baten

saldo

-

-128

-

-

Saldo van baten en lasten (A)

-4.166

-2.872

-4.511

531

Toevoeging aan de reserves

25

-1.520

-1.622

-

Onttrekkingen aan reserves

2.948

1.357

2.387

2.393

Saldo mutaties reserves (B)

2.923

2.877

4.009

2.393

Geraamd resultaat (A + B)

Rekeningtekort

-1.243

-

-501

-

Rekeningoverschot

-

5

-

2.924