Onderhoud wegen

In het geautomatiseerde wegbeheersysteem staan al onze verharde wegen. Dit systeem geeft een meerjaren-onderhoudsplanning. De totale lengte van de gemeentelijke wegen is 876 km. Hiervan bestaat 499 km uit asfalt, 4 km uit betonwegen, 167 km uit klinkers en 206 km aan zandwegen. In totaal ongeveer 3,5 miljoen m2 aan verharding.

Stand van zaken onderhoud

Urgent onderhoud voeren we op de meest efficiënte wijze uit. Met het aanbrengen van slijtlagen in plaats van nieuwe asfaltlagen kunnen we meer asfaltwegen onderhouden, maar is de houdbaarheid daarvan ook korter.
Verkeersgevaarlijke situaties verhelpen we zo spoedig mogelijk. We constateren de laatste jaren een flinke toename van wortelopdruk op de wegen en de trottoirs. De meest extreme situaties verhelpen we, maar niet alles is te verhelpen met het beschikbare budget waardoor de kans op schadeclaims groter wordt. Ook wordt, onder druk van het beperkte budget, het achterstallige onderhoud groter. Met name op asfaltwegen ontstaan meer schades, waarbij we onderhoud plegen om de bereikbaarheid te waarborgen en de veiligheid voorop staat.

Relevante ontwikkelingen

  • Door beperkte budgetten is schade aan asfaltwegen de afgelopen jaren in veel gevallen gerepareerd in plaats van asfalt te vervangen. Daardoor is sprake van achterstallig onderhoud. Vervanging van het asfalt is duurzamer en kwalitatief beter. In 2020 is het onderhoudsplan wegen vastgesteld en vanaf 2021 is er € 500.000 extra beschikbaar voor wegenonderhoud.
  • In 2020 hebben wij 22 wegen (waaronder de Doesburgseweg en de Dolfingweg) onderhouden, veel scheuren in diverse asfaltwegen gerepareerd en in diverse kernen trottoirs onderhouden.

Financiën

Voor de voorbereiding voor het uitvoeringsplan Bloemenbuurt in Zelhem zijn voorstellen voor een resultaatbestemming van in totaal € 25.000 opgenomen.We voerden het onderhoud is binnen de budgetten uit.