iconOnderhoud wegen

Met ons wegbeheerssysteem volgen we de staat van al onze (verharde) wegen (876 km). Dit systeem geeft richting aan onze meerjarenonderhoudsplanning. In totaal hebben we 3,5 mln. m2 aan verharding. Dit bestaat uit:

  • asfalt, 499 km
  • betonwegen, 4 km
  • klinkers, 167 km
  • zandwegen, 206 km

Stand van zaken onderhoud

Hiervoor volgden we het onderhoudsprogramma 2020-2025. We onderhouden volgens een onderhoudsprogramma. Daarmee hebben we een gestructureerde aanpak met een prioriteitenlijst en bijbehorende budgetten. Het herstellen van schade aan een ontsluitingsweg gaat bijvoorbeeld vóór schade aan een weg naar een weiland en onderhoud aan fietspaden en voetpaden krijgt voorrang boven een parkeerplaats of een weg in het buitengebied.

Relevante ontwikkelingen

We pakten op veel plekken achterstallig onderhoud aan

Op een groot aantal wegen (circa 500 locaties) werden werkzaamheden uitgevoerd. Asfalt werd vernieuwd of gerepareerd en bermstroken werden verbeterd. Bij de basisschool aan de Keppelseweg in Hummelo brachten we een schoolzone aan. We maakten de Halseweg in Zelhem verkeersveiliger en legden op de Zomerweg in Drempt rode fietsstroken aan.

We zagen toenemende schade aan bermen en zandwegen

Het aandeel groot en zwaar (landbouw)verkeer nam toe. Hierdoor ontstaat er meer schade aan onze bermen en zandwegen.

We zagen toenemende wortelopdruk in wegen

Wij zagen op veel plekken dat het reguliere onderhoud niet afdoende is om wortelopdruk tegen te gaan.

Financiën

We voerden het onderhoud binnen de budgetten uit.