iconParagraaf Klimaat

Wij zijn gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Daarmee geven we het duurzame voorbeeld. De certificering is een mooie stap om de ambitie ‘energieneutraal in 2030’ waar te maken. Op 10 oktober 2019 is het certificaat CO2-prestatieladder toegekend. Uit de CO2-footprint blijkt dat we in 2018 (referentiejaar) een uitstoot hadden van 549,8 ton CO2. De komende jaren wordt getracht om de CO2 te reduceren. Er wordt met name ingezet op het besparen van het brandstofverbruik en de zakelijke kilometers.