iconInleiding

Onze belangrijkste inkomstenbron is de Algemene uitkering uit het gemeentefonds. Die krijgen we van het rijk. Daarnaast zijn de lokale heffingen, zoals belastingen, leges en rechten, een belangrijke inkomstenbron voor ons.