iconAlgemeen

In het programma Zorg en ondersteuning werkten we in 2020 onze ambities uit op het speerpunt Zorg en Welzijn. Belangrijke kaders daarvoor zijn het 'Beleidskader Sociaal domein 2019 - 2022 Gewoon meedoen (2019)' in samenhang met de 'Regiovisie sociaal domein Achterhoek (2017)'. Centraal staat de transformatie van zorg en ondersteuning. Met deze transformatie bereiken we een belangrijke doorontwikkeling op de inhoud, waarbij de ondersteuningsvraag van de cliënt in het dagelijks leven centraal staat.

De 5 lokale kaders voor de algemene voorzieningen werken we in de programma-verantwoording uit in deelprogramma 1A (Vitale inwoners en samenleving). Het kader voor de individuele voorzieningen, de transformatie, in deelprogramma 1B (Toegang en individuele voorzieningen).

Corona heeft vooral veel consequenties gehad voor onze inwoners in onze gemeente. Voor onze sociale teams waren huisbezoeken een groot deel van het jaar beperkt mogelijk. In zorgwekkende situaties gingen huisbezoeken wel door.

We hebben stappen gezet in de verdere transformatie van het sociaal domein. In 2020 zijn de doelen van het beleidskader verder geconcretiseerd. Zo wordt de inclusieagenda al volop toegepast, heeft het plan dementievriendelijke gemeente geleid tot meer bewustwording bij onze professionals en geeft het proces voor de nieuwe inkoop houvast om vanaf 2022 de grote omslag naar resultaatgericht werken te maken bij en samen met de professionele zorg en ondersteuning. Ondanks de verslechterende economische omstandigheden zien we bij participatie nog steeds een gunstig financieel beeld. De inzet op maatwerk en re-integratie helpt inwoners om een steviger basis te vormen. 

Als onderdeel van één van de kaders is de concept sportagenda vastgesteld. Wij beschreven deze als uitwerking van het beleidskader in dit programma, waar sport als taakveld valt onder programma 2B.