iconInleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in onze nieuwe en meest relevante risico’s. Ook kijken we terug of risico’s zich het afgelopen jaar hebben geopenbaard. Door de corona-uitbraak hebben we specifiek stil gestaan bij het inventariseren en het managen van de coronarisico’s.

Goed risicomanagement is onmisbaar

Een risico is een onzekere gebeurtenis met mogelijke gevolgen voor wat we willen bereiken. Goed risicomanagement is niet meer weg te denken binnen een gemeentelijke organisatie. We willen zorgvuldig omgaan met zowel interne als externe factoren die bij gemeenten voor onzekerheid kunnen zorgen. De uitbraak van het coronavirus is hier een voorbeeld van en heeft ook bewezen dat adequaat risicomanagement onmisbaar is.

We lopen risico’s op verschillende vlakken

Risico’s hebben niet alleen financiële gevolgen. We zien ook risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en juridische aansprakelijkheid. Realiseren we beleidsdoelen niet of niet helemaal? Dan kan dit slecht zijn voor ons imago en verlies in vertrouwen veroorzaken.

We blijven een gezonde en dynamische organisatie

In coronatijd is het extra belangrijk om onze risico's goed in beeld te hebben en goed te managen. We blijven er voor zorgen dat de totale omvang van de risico's (de benodigde weerstandscapaciteit) in verhouding staat tot onze vermogenspositie. Dit is de basis om er voor te zorgen dat we bereid blijven om nieuwe risico's aan te gaan. Zo blijven we een gezonde en dynamische organisatie.