iconInleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in ons financieringsbeleid. Hierbij we schenken we aandacht aan ontwikkelingen in 2020, het risicobeheer van de financieringsportefeuille, de financiering van onze investeringen, de rentelasten en de verdeling van deze lasten.