iconInleiding

De gemeente Bronckhorst voert een faciliterend grondbeleid. Dat wil zeggen dat wij grond of vastgoed aankopen of in bezit hebben, ten behoeve van specifieke beleidsdoelen of ten behoeve van specifiek gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en die marktpartijen of maatschappelijke partners niet zelf kunnen realiseren.