Onderhoud begraafplaatsen

Het onderhoud van de 5 begraafplaatsen voerden we volgens het Beheerplan begraafplaatsen Bronckhorst 2007 uit. Voor het onderhoud zetten wij het Maatjesteam van het cluster Buiten in.

Relevante ontwikkelingen

  • De lange periode van droogte heeft gevolgen gehad voor het beeld van de begraafplaatsen.
  • Graven waar afstand van is gedaan en waarvan het monument bovengronds is verwijderd, kunnen opnieuw worden uitgegeven. Hiervoor plaatsen we op elke begraafplaats een knekelput (verzamelgraf).
  • In 2020 vervingen we op de begraafplaats Wichmond het grind op de paden door padvast. De toegankelijkheid voor voetgangers met rolstoel of rollator is hierdoor veel beter geworden. Tijdens uitvaarten is het pad beter te berijden met een baar.
Aantal begravingen

Plaats

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal

Hengelo

33

31

25

23

43

155

Steenderen

15

11

9

17

1

53

Vorden

31

39

40

26

33

169

Wichmond

2

2

4

4

8

20

Zelhem

37

46

41

29

38

191

Totaal

118

129

119

99

123

588

Aantal asbestemmingen

Plaats

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal

Hengelo

5

4

6

6

7

28

Steenderen

2

1

2

-

1

6

Vorden

7

6

8

16

5

42

Wichmond

1

2

-

-

3

6

Zelhem

8

9

11

19

8

55

Totaal

23

22

27

41

24

137

Voor zowel begravingen als asbestemmingen is er de komende jaren voldoende capaciteit.

Financiën

We voerden het onderhoud binnen de beschikbare budgetten uit.