iconOnderhoud wateren en riolering

We werkten volgens het 'Watertakenplan Olburgen 2018 - 2022' en de 'Verordening rioolheffing Bronckhorst'. Volgens het Watertakenplan besteedden we aandacht aan afval-, regen- en grondwater. Speerpunten in het plan zijn samenwerking, afkoppelen, duurzaam en klimaatbestendig.

Stand van zaken onderhoud

De onderhoudstoestand van de riolering is in lijn met de verwachtingen waarmee in het kostendekkingsplan rekening werd gehouden.

Relevante ontwikkelingen

We troffen maatregelen aan riolering bij onacceptabele situaties 

We renoveerden en vervingen vrijverval- en drukriolering waarbij we rekening hielden met de klimaatontwikkelingen.

We koppelden verharding af van het vuilwaterriool

Meer over het afkoppelen van vuilwater hebt u gelezen in deelprogramma 3B Duurzaamheid (2.1.3.).

Financiën

De werkzaamheden voerden we binnen de budgetten uit.