iconOnderhoud wateren en riolering

We werken met:

  • het Watertakenplan Olburgen (WTPO);
  • de Verordening Rioolheffing Bronckhorst.

Stand van zaken onderhoud

De onderhoudstoestand van de riolering is in lijn met de vervangingsverwachtingen waarmee in het kostendekkingsplan rekening is gehouden.

Relevante ontwikkelingen

  • Bij de vaststelling van het WTPO in januari 2018 heeft u besloten dat 30% van alle aangesloten verharding op het vuilwaterriool vóór 2050 afgekoppeld moet zijn. In 2020 hebben inwoners 1,42 ha. afgekoppeld en wij hebben in combinatie met andere werkzaamheden in de openbare ruimte 1 ha afgekoppeld. Dit is in lijn met onze jaarlijkse opgave.
  • In 2020 hebben wij vrijverval- en drukriolering gerenoveerd.

Financiën

Voor de subsidie afkoppelen verharding is een voorstel voor een resultaatbestemming van € 64.000 opgenomen. Voor de rest voerden we de werkzaamheden binnen de budgetten uit.