iconOverzicht baten en lasten per taakveld

Programma's

1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroot na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil begr.na wijz. / rekening

V / N

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal lasten (4)

1.724

2.043

7.137

6.692

445

V

Totaal baten (8)

5

6

6.188

6.915

727

V

Saldo

-1.719

-2.037

-949

223

1.172

V

7.1 Volksgezondheid

Totaal lasten (4)

1.188

1.357

1.679

1.406

273

V

Totaal baten (8)

-9

0

297

235

-62

N

Saldo

-1.196

-1.357

-1.382

-1.171

211

V

Totaal deelprogramma 1A

-2.916

-3.394

-2.332

-948

1.384

V

1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroot na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil begr.na wijz. / rekening

V / N

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Totaal lasten (4)

1.272

1.467

1.866

1.814

52

V

Totaal baten (8)

55

5

5

23

17

V

Saldo

-1.217

-1.461

-1.861

-1.792

69

V

6.3 Inkomensregelingen

Totaal lasten (4)

8.587

6.247

9.374

9.342

32

V

Totaal baten (8)

5.192

5.398

5.930

6.077

146

V

Saldo

-3.396

-850

-3.444

-3.265

179

V

6.4 WSW en beschut werk

Totaal lasten (4)

4.845

4.950

5.057

4.844

213

V

Totaal baten (8)

603

500

475

765

290

V

Saldo

-4.242

-4.450

-4.582

-4.080

502

V

6.5 Arbeidsparticipatie

Totaal lasten (4)

760

1.539

946

876

70

V

Totaal baten (8)

167

0

12

129

117

V

Saldo

-592

-1.539

-934

-747

187

V

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Totaal lasten (4)

1.163

1.334

1.553

1.750

-197

N

Totaal baten (8)

54

11

31

42

11

V

Saldo

-1.109

-1.322

-1.522

-1.708

-186

N

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Totaal lasten (4)

9.162

9.893

503

517

-14

N

Totaal baten (8)

393

393

0

4

4

V

Saldo

-8.768

-9.500

-503

-513

-10

N

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

Totaal lasten (4)

0

0

3.941

3.823

118

V

Totaal baten (8)

0

0

232

309

77

V

Saldo

0

0

-3.709

-3.515

195

V

6.71B Begeleiding (WMO)

Totaal lasten (4)

0

0

2.848

4.021

-1.173

N

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

0

0

-2.848

-4.021

-1.173

N

6.71C Dagbesteding (WMO)

Totaal lasten (4)

0

0

1.180

122

1.058

V

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

0

0

-1.180

-122

1.058

V

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Totaal lasten (4)

8.844

7.082

702

740

-39

N

Totaal baten (8)

4

0

0

7

7

V

Saldo

-8.840

-7.082

-702

-733

-32

N

6.72A Jeugdhulp begeleiding

Totaal lasten (4)

0

0

197

72

125

V

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

0

0

-197

-72

125

V

6.72B Jeugdhulp behandeling

Totaal lasten (4)

0

0

4.507

5.621

-1.114

N

Totaal baten (8)

0

0

0

2

2

V

Saldo

0

0

-4.507

-5.618

-1.111

N

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

Totaal lasten (4)

0

0

449

22

427

V

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

0

0

-449

-22

427

V

6.73A Pleegzorg

Totaal lasten (4)

0

0

298

562

-265

N

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

0

0

-298

-562

-265

N

6.73B Gezinsgericht

Totaal lasten (4)

0

0

324

220

103

V

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

0

0

-324

-220

103

V

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

Totaal lasten (4)

0

0

2.350

2.135

215

V

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

0

0

-2.350

-2.135

215

V

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Totaal lasten (4)

0

0

1.534

763

770

V

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

0

0

-1.534

-763

770

V

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Totaal lasten (4)

0

0

261

406

-146

N

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

0

0

-261

-406

-146

N

6.74C Gesloten plaatsing

Totaal lasten (4)

0

0

0

301

-301

N

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

0

0

0

-301

-301

N

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Totaal lasten (4)

252

116

73

82

-9

N

Totaal baten (8)

338

0

0

0

0

-

Saldo

86

-116

-73

-82

-9

N

6.81A Beschermd wonen (WMO)

Totaal lasten (4)

0

0

0

2

-2

N

Totaal baten (8)

0

0

339

339

0

-

Saldo

0

0

339

337

-2

N

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Totaal lasten (4)

0

0

16

13

3

V

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

0

0

-16

-13

3

V

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Totaal lasten (4)

842

1.048

198

210

-12

N

Totaal baten (8)

4

0

0

3

3

V

Saldo

-838

-1.048

-198

-207

-9

N

6.82A Jeugdbescherming

Totaal lasten (4)

0

0

476

407

69

V

Totaal baten (8)

0

0

0

6

6

V

Saldo

0

0

-476

-401

75

V

6.82B Jeugdreclassering

Totaal lasten (4)

0

0

33

40

-7

N

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

0

0

-33

-40

-7

N

Totaal deelprogramma 1B

-28.917

-27.368

-31.660

-31.003

658

V

2A PASSEND WONEN

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroot na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil begr.na wijz. / rekening

V / N

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Totaal lasten (4)

381

213

687

747

-59

N

Totaal baten (8)

537

183

389

444

54

V

Saldo

156

-30

-298

-303

-5

N

8.3 Wonen en bouwen

Totaal lasten (4)

1.762

1.908

1.661

2.882

-1.221

N

Totaal baten (8)

1.628

2.905

2.294

1.634

-660

N

Saldo

-133

997

633

-1.248

-1.881

N

Totaal deelprogramma 2A

23

968

335

-1.551

-1.886

N

2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroot na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil begr.na wijz. / rekening

V / N

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal lasten (4)

488

433

433

437

-4

N

Totaal baten (8)

466

122

125

232

107

V

Saldo

-21

-311

-308

-205

102

V

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Totaal lasten (4)

4.739

2.827

2.858

2.897

-39

N

Totaal baten (8)

2.716

0

0

0

0

-

Saldo

-2.023

-2.827

-2.858

-2.897

-39

N

1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal lasten (4)

979

736

739

801

-63

N

Totaal baten (8)

219

0

7

136

129

V

Saldo

-760

-736

-732

-666

66

V

2.1 Verkeer en vervoer

Totaal lasten (4)

6.567

6.170

6.583

6.302

281

V

Totaal baten (8)

552

129

129

297

168

V

Saldo

-6.015

-6.041

-6.453

-6.005

448

V

2.2 Parkeren

Totaal lasten (4)

33

34

34

34

0

N

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

-33

-34

-34

-34

0

N

2.5 Openbaar vervoer

Totaal lasten (4)

68

26

76

80

-4

N

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

-68

-26

-76

-80

-4

N

4.1 Openbaar basisonderwijs

Totaal lasten (4)

0

9

231

225

6

V

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

0

-9

-231

-225

6

V

4.2 Onderwijshuisvesting

Totaal lasten (4)

1.489

1.376

1.244

1.259

-15

N

Totaal baten (8)

223

37

36

38

2

V

Saldo

-1.265

-1.340

-1.208

-1.221

-13

N

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal lasten (4)

2.044

1.652

1.696

1.380

316

V

Totaal baten (8)

392

158

117

151

34

V

Saldo

-1.652

-1.495

-1.578

-1.229

349

V

5.1 Sportbeleid en activering

Totaal lasten (4)

1.099

780

1.871

1.367

504

V

Totaal baten (8)

423

0

514

504

-10

N

Saldo

-676

-780

-1.357

-863

494

V

5.2 Sportaccommodaties

Totaal lasten (4)

1.198

1.264

1.262

1.245

17

V

Totaal baten (8)

398

392

392

410

18

V

Saldo

-800

-873

-871

-835

36

V

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Totaal lasten (4)

154

195

189

162

27

V

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

-154

-195

-189

-162

27

V

5.4 Musea

Totaal lasten (4)

18

18

18

19

-1

N

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

-18

-18

-18

-19

-1

N

5.5 Cultureel erfgoed

Totaal lasten (4)

707

432

461

419

42

V

Totaal baten (8)

51

0

42

34

-8

N

Saldo

-656

-432

-419

-386

33

V

5.6 Media

Totaal lasten (4)

724

752

806

817

-11

N

Totaal baten (8)

42

72

79

78

0

N

Saldo

-681

-680

-727

-739

-12

N

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal lasten (4)

3.627

3.258

4.066

3.804

262

V

Totaal baten (8)

250

66

63

219

156

V

Saldo

-3.377

-3.192

-4.003

-3.585

418

V

7.2 Riolering

Totaal lasten (4)

3.080

3.496

3.683

3.562

121

V

Totaal baten (8)

4.459

4.496

4.791

4.598

-194

N

Saldo

1.379

1.000

1.108

1.035

-73

N

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Totaal lasten (4)

489

527

497

523

-25

N

Totaal baten (8)

529

589

589

543

-45

N

Saldo

40

62

92

21

-71

N

8.1 Ruimtelijke ordening

Totaal lasten (4)

1.920

1.866

3.570

3.540

30

V

Totaal baten (8)

184

113

1.232

1.219

-13

N

Saldo

-1.735

-1.753

-2.338

-2.322

17

V

Totaal deelprogramma 2B

-18.515

-19.678

-22.201

-20.417

1.784

V

3A ECONOMIE

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroot na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil begr.na wijz. / rekening

V / N

3.1 Economische ontwikkeling

Totaal lasten (4)

1.439

587

1.142

1.038

105

V

Totaal baten (8)

126

0

0

327

327

V

Saldo

-1.312

-587

-1.142

-710

432

V

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Totaal lasten (4)

128

108

157

140

18

V

Totaal baten (8)

0

0

0

0

0

-

Saldo

-129

-108

-157

-140

18

V

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Totaal lasten (4)

65

66

68

68

0

V

Totaal baten (8)

25

0

0

1

1

V

Saldo

-41

-66

-68

-68

1

V

3.4 Economische promotie

Totaal lasten (4)

522

536

708

594

114

V

Totaal baten (8)

583

421

385

375

-10

N

Saldo

61

-115

-324

-219

105

V

Totaal deelprogramma 3A

-1.420

-876

-1.692

-1.137

555

V

3B DUURZAAMHEID

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroot na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil begr.na wijz. / rekening

V / N

7.3 Afval

Totaal lasten (4)

2.864

3.252

3.249

3.200

49

V

Totaal baten (8)

4.409

3.966

3.966

4.033

68

V

Saldo

1.545

714

717

833

116

V

7.4 Milieubeheer

Totaal lasten (4)

1.709

1.510

3.018

3.231

-213

N

Totaal baten (8)

178

64

1.150

1.161

11

V

Saldo

-1.532

-1.446

-1.868

-2.070

-202

N

Totaal deelprogramma 3B

14

-732

-1.151

-1.237

-85

N

4A BESTUREN

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroot na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil begr.na wijz. / rekening

V / N

0.1 Bestuur

Totaal lasten (4)

1.281

2.154

2.239

2.034

205

V

Totaal baten (8)

2

0

6

12

6

V

Saldo

-1.279

-2.154

-2.233

-2.023

211

V

0.2 Burgerzaken

Totaal lasten (4)

1.537

1.319

1.612

1.670

-58

N

Totaal baten (8)

440

355

254

379

125

V

Saldo

-1.097

-964

-1.358

-1.291

68

V

Totaal deelprogramma 4A

-2.376

-3.119

-3.592

-3.313

278

V

Algemene dekkingsmiddelen

Dividenden

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroot na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil begr.na wijz. / rekening

V / N

0.5 Treasury

Totaal lasten (4)

0

4

4

0

4

V

Totaal baten (8)

564

475

504

504

0

-

Saldo

564

471

500

504

4

V

Saldo financieringsfunctie rente

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroot na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil begr.na wijz. / rekening

V / N

0.5 Treasury

Totaal lasten (4)

859

654

652

650

2

V

Totaal baten (8)

932

695

874

1.087

213

V

Saldo

73

41

222

437

215

V

Lokale heffingen

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroot na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil begr.na wijz. / rekening

V / N

0.61 OZB woningen

Totaal lasten (4)

500

426

577

546

31

V

Totaal baten (8)

5.767

5.838

5.838

5.805

-33

N

Saldo

5.266

5.412

5.262

5.260

-2

N

0.62 OZB niet-woningen

Totaal lasten (4)

93

95

96

94

2

V

Totaal baten (8)

2.578

2.606

2.606

2.679

74

V

Saldo

2.484

2.510

2.509

2.585

76

V

0.64 Belastingen overig

Totaal lasten (4)

21

29

30

29

1

V

Totaal baten (8)

141

125

125

140

15

V

Saldo

119

96

95

111

16

V

Saldo

7.870

8.018

7.867

7.956

90

V

Algemene uitkering

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroot na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil begr.na wijz. / rekening

V / N

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Totaal lasten (4)

0

0

0

0

0

-

Totaal baten (8)

63.806

62.330

65.376

66.140

764

V

Saldo

63.806

62.330

65.376

66.140

764

V

Overige algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroot na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil begr.na wijz. / rekening

V / N

0.8 Overige baten en lasten

Totaal lasten (4)

284

3.423

573

-262

835

V

Totaal baten (8)

907

20

1.187

1.212

25

V

Saldo

623

-3.403

614

1.474

860

V

Overhead

Overhead

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroot na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil begr.na wijz. / rekening

V / N

0.4 Overhead

Totaal lasten (4)

11.771

11.355

13.021

12.723

298

V

Totaal baten (8)

526

230

386

548

161

V

Saldo

-11.245

-11.124

-12.634

-12.175

459

V

Reserves

0.10 Mutaties reserves

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroot na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil begr.na wijz. / rekening

V / N

0.10 Mutaties reserves

Totaal lasten (4)

3.464

0

4.396

4.723

-327

N

Totaal baten (8)

4.625

822

4.924

4.264

-659

N

Saldo

1.161

822

528

-458

-986

N

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroot na wijz. 2023

Rekening 2023

Verschil begr.na wijz. / rekening

V / N

Saldo

0

-2.956

-179

-4.273

4.093

V