iconFinancieel overzicht kapitaalgoederen

Volgens het BBV geven we over het onderhoud van kapitaalgoederen een financieel overzicht van ondermeer de bestede bugetten en de stand van de voorzieningen.

Stand voorziening 31-12-2023

Besteed jaarbudget

Gereserveerd bedrag

Omvang bezuinigings- maatregelen

Omvang achterstallig onderhoud

Onderhoud gebouwen

3.383

672

922

n.v.t

n.v.t

Wegen

n.v.t.

6.302

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Openbaar groen

n.v.t.

3.804

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Riolering

n.v.t.

3.410

887

n.v.t

n.v.t

Afval

n.vt.

3.086

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Begraafplaatsen

n.v.t.

523

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Materieel

n.v.t.

974

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Totalen

3.383

18.771

1.809