iconInleiding

Een goede bedrijfsvoering is belangrijk. Zowel voor onze eigen organisatie als voor onze dienstverlening. We deden door de coronacrisis ervaringen op in digitaal- en hybride werken. We zetten deze koers door en bleven investeren in de mogelijkheden om digitaal samen te werken. Daarnaast zagen we dat er veel meer ruimte was voor fysieke ontmoetingen en het contact met onze inwoners. De informatiebeveiliging en privacy blijft een belangrijk aandachtspunt. Wat we hiervoor doen beschrijven we in deze paragraaf.