iconInleiding

Het realiseren van de raadsprogramma’s en de kwaliteit van de dienstverlening zijn afhankelijk

van een goede interne bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering betreft zowel de processen die op

onze inwoners/ondernemers zijn gericht (zoals de klantenbalie), als op de interne organisatie

(zoals realiseren van adequate werkplekken). In deze paragraaf benoemen we de belangrijkste

ontwikkelingen.