iconAlgemeen

In Programma 3 werken we aan het bevorderen van ondernemerschap en geven we invulling aan de transitie Duurzaamheid en de speerpunten Economie, Ondernemerschap en Toerisme. Belangrijke kaders hierbij zijn de ‘Economische agenda’ (2018), de ‘Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030’ en de Regionale uitvoeringsagenda duurzame energie Achterhoek (2017). Het programma bestaat uit twee deelprogramma's:

3A Economie: hierin willen we het maatschappelijk en innovatief ondernemen stimuleren en realisatie van kansrijke sectoren bevorderen.

3B Duurzaamheid: hierin zijn de aandachtspunten energieneutraal, het klimaat en het milieu.

Door corona werd de economie van onze gemeente geraakt. Onze accountmanagers bedrijven bleven in nauw contact met ondernemers om te horen hoe het hen verging en om te horen wat zij nodig hadden en hebben van de gemeente. Tegelijkertijd waren er toch ook de nodige ontwikkelingen die wel in 2020 plaatsvonden, zoals het omvormen van Agro Innovatiecentrum de Marke tot een coöperatie, waarin onze gemeente participeert en er werd een nieuw recreatie en toerisme beleidsvisie vastgesteld.

Binnen de werkgroepen Vitale kernen waren ook de nodige ontwikkelingen, maar ook daar had corona invloed: overleggen vonden vooral digitaal plaats.

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de uitvoering van de routekaart voor de energietransitie. We werkten aan verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, we verstuurden op aanvraag de ‘Op Morgen energie boxen’ aan inwoners en we ontwikkelden een energiedashboard. Regionaal werkten we ook samen in de ‘Regionale Energie Strategie Achterhoek’ om plannen te maken voor grootschalige energieopwekking. Deze plannen zorgen voor de nodige dynamiek in onze gemeente met voor- en tegenstanders van windenergie.

In 2020 werd op basis van onderzoek een nieuw afval- en grondstoffenplan vastgesteld.