Algemeen

Impact op de samenleving

De coronapandemie en de noodzakelijke maatregelen hebben 2020 voor een groot deel gedomineerd. Van inwoners (jong en oud(er)), ondernemers, zorg, onderwijs, verenigingen, organisatoren van evenementen en ons als gemeente werd veel gevraagd. De coronapandemie laat ook de kracht zien van onze samenleving. Creatieve oplossingen, nieuwe samenwerkingen en vindingrijkheid ontstonden waar hulp een aandacht nodig was.

Na de eerste golf in het voorjaar en de versoepelingen in de zomer grijpt de pandemie in de tweede helft van 2020 weer sterk om zich heen. Vanaf oktober hebben de maatregelen weer een grote invloed op het dagelijkse leven. Het jaar eindigt in een strenge lockdown. In totaal zijn er in 2020 1.450 geregistreerde besmettingen en 14 inwoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus in Bronckhorst.

Lange termijn effecten op samenleving nog onduidelijk

Het effect van de pandemie en de bijbehorende maatregelen zien we nu al terug in de samenleving. Onderzoeken landelijk en regionaal en signalen lokaal laten zien dat de eenzaamheid onder jongvolwassenen en alleenstaanden toeneemt. Onderwijsachterstanden ontstaan bij kinderen die behoefte hebben aan structuur en een rustige onderwijsomgeving. Ook zien we dat de complexiteit bij kwetsbare gezinnen toeneemt. Om inzicht te krijgen op de effecten op de (middel) lange termijn maken we gebruik van verschillende dashboards en signalen uit onze samenleving en organisatie. Hieruit halen we informatie voor de thema’s: Werk en inkomen, mentale weerbaarheid, onderwijs, gedrag en sociale cohesie. De inzet vanuit Bronckhorst is erop gericht deze effecten -waar mogelijk- zo klein mogelijk te houden. Dit heeft invloed op de inzet en prioriteit van de organisatie en leidt tot keuzes in volgende P&C documenten.