iconOntwikkelingen

Het jaar 2020 kenmerkt zich door de coronapandemie. Deze heeft ook indirect gevolgen gehad op de financiering. We zien een toename van het financieringsoverschot terwijl we bij de begroting nog dachten dat deze zou afnemen. De oorzaken zijn voor en groot deel toe te rekenen aan het achterblijven van voorgenomen investeringen (€ 4,8 mln), een rekeningoverschot mede als gevolg van de pandemie (€ 2,9 mln) en (nog) niet bestede rijksmiddelen voor de uitvoering van de Tozo-regeling (€ 3,8 mln).