iconOnderhoud materieel 

Voertuigen, machines en gereedschap zijn nodig voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het beheer van de openbare ruimte. Voor het vervangen van dit materieel vormen de afschrijvingstermijnen in de 'Financiële verordening Bronckhorst 2017' de basis.

Stand van zaken onderhoud

Het onderhoud aan het materieel voerden wij volgens de planning uit, zodat het materieel in een goede staat bleef. Voertuigen of machines blijven als dat technisch mogelijk is, langer in gebruik dan de vervangingsplanning aangeeft.

Relevante ontwikkelingen

We deden succesvolle aanbestedingen voor verschillende voertuigen

We rondden een aantal aanbestedingen succesvol af. Wij vervingen zes voertuigen voor de doelgroep medewerkers, voor de energiecoach (elektrisch) en voor de teams plantsoenen, bomen en techniek. Ook vervingen we vijf schaftwagens en een smalspoortractor en werden twee snippercombinaties vervangen door een hoog-kieper snippercombinatie.

Financiën

Het onderhoud en de vervangingen deden we binnen de budgetten.