iconOnderhoud materieel 

Voor de vervanging van materieel maken we gebruik van een vervangingsplanning en het daaraan gekoppelde investeringsschema.

Stand van zaken

Het onderhoud aan het materieel hebben we volgens planning uitgevoerd, zodat het materieel in een goede staat is gebleven.

Relevante ontwikkelingen

  • De aanbesteding voor het vervangen van vier voertuigen voor plantsoen en techniek moet opnieuw gedaan worden omdat de aangeleverde stukken van de aanbesteders niet uniform waren. De nieuwe aanbesteding vindt in 2021 plaats.
  • We vervingen een mileuwagen
  • De smalspoortractor is geleverd.

Financiën

Het onderhoud en de vervangingen zijn binnen de budgetten gerealiseerd.