iconWe ontwikkelden een energiedashboard

Voor de uitvoering van de energietransitie gebruikten we data om cijfers per project concreter te krijgen en de berekeningen uit te voeren.

In de routekaart staan onze doelen

De doelstelling voor 2030 is tweeledig: het energieverbruik met 45% reduceren ten opzichte van 2015 en 100% van de energie opwekken met (lokale) duurzame energiebronnen. In de routekaart staan de volgende tussendoelen:

Doel 2022: 15% duurzame energieopwekking en 10% besparing energieverbruik.

Doel 2026: 45% duurzame energieopwekking en 25% besparing energieverbruik.

Doel 2030: 100% duurzame energieopwekking en 45% besparing energieverbruik.

We kregen bruikbare data

We ontwikkelden een energiedashboard dat laat zien waar Bronckhorst staat op weg naar ‘energieneutraal in 2030’. Hierbij gebruikten we beschikbare gegevens uit de landelijke klimaatmonitor. Het dashboard bood op een eenvoudige manier inzicht in verschillende aspecten zoals duurzame opwek, verbruik en besparing van energie en mobiliteit. We brachten het energieverbruik in kaart en hielden kwantitatief bij welke CO2-besparende maatregelen ervoor zorgden dat de CO2-uitstoot jaarlijks daalt. Uit de landelijke klimaatmonitor bleek bijvoorbeeld dat het percentage duurzame opwek in 2020 op 5,7% zat. Het totale gasverbruik van de woningen daalde in 2021 met ongeveer 9,7% t.o.v. het referentiejaar 2015. Het totale elektriciteitsverbruik van de woningen was 9,6% minder dan in 2015. De cijfers vanaf 2021 (duurzame opwek) en 2022 (energieverbruik) zijn niet beschikbaar.