iconWe keken hoe hoog de belastingdruk is

Onder woonlasten verstaan we: OZB, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven waarmee elk huishouden in een gemeente elk jaar betaalt. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) publiceert jaarlijks de 'Atlas van de lokale lasten'. Daarin staan per gemeente de verschillende onderdelen van de woonlasten met een gemiddelde waarde voor die gemeente.

In deze grafiek staat wat de woonlasten in onze gemeente waren:

Bedragen zijn in euro's