iconWet Normering Topsalarissen (WNT)

Op grond van de WNT wordt in de jaarrekening informatie opgenomen over de bezoldiging van onze (voormalige) topfunctionarissen.

Omschrijving

B.J. Drewes

M.J. van IJsseldijk

Functiegegevens

directeur

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-5

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

104.299

25.372

Beloningen betaalbaar op termijn

19.173

4.337

Subtotaal

123.472

29.709

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

201.000

83.750

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging 2020

123.472

29.709

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2019

Functiegegevens

directeur

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1-1 t/m 31-12

1-6 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

101.780

34.999

Beloningen betaalbaar op termijn

17.978

5.650

Subtotaal

119.758

40.649

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000

113.167

Bezoldiging 2019

119.758

40.649

Omschrijving

A. Dijkstra

Functiegegevens

interim griffier

Kalenderjaar

2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)

11-5 t/m 31-12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

8

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

701

Individuele toepassing bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

193

Maxima op basis van de normbedragen per maand

135.293

Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

135.293

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddelde) maximum uurtarief?

ja

Bezoldiging in de betreffende periode

70.100

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

70.100

-/- Onverschuldigd betaalde en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief btw

70.100

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

We hebben binnen onze organisatie geen medewerkers die meer verdienen dan volgens de WNT is toegestaan en voldoen hiermee aan onze verplichtingen in het kader van de WNT.