iconEnergiebeleid en doelstellingen

De algemene doelstelling van het energiemanagementsysteem is om te komen tot een continue verbetering van de energie-efficiëntie en vermindering van de CO2-uitstoot van de organisatie. De grootste CO2-reductie is te bereiken door de energie die niet wordt verbruikt. De energievraag moet dus zoveel mogelijk worden beperkt en/of zelf worden opgewekt.

De doelstelling is om in 2030 evenveel energie op te wekken als dat er door onze gemeentelijke organisatie wordt verbruikt. We zetten maximaal in op het besparen van energie. Energie die we niet kunnen besparen, wekken we duurzaam op. De doelstelling voor 2030 is tweeledig, namelijk het energieverbruik met 45% reduceren ten opzichte van 2015 en 100% van de energie opwekken met (lokale) duurzame energiebronnen.

In de routekaart staan de volgende tussendoelen:
- Doel 2022: 15% duurzame energieopwekking en 10% besparing energieverbruik.
- Doel 2026: 45% duurzame energieopwekking en 25% besparing energieverbruik.
- Doel 2030: 100% duurzame (lokale) energieopwekking en 45% besparing energieverbruik.