iconStichtingen en verenigingen

Naast de gemeenschappelijke regelingen en deelname in bedrijven zijn er nog andere rechtsvormen waarin we participeren. Deelname vindt zowel plaats in bestuurlijke als in financiële zin, maar er is geen wettelijke grondslag voor deelname.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en belang

Gemeenten collectief en individueel bijstaan bij de vervulling van hun bestuurstaken.

Partijen

Alle 355 (per 1-1-2020) Nederlandse gemeenten zijn lid. Daarnaast behoren ook de gewesten Aruba en Curaçao en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba, St. Eustatius tot de vereniging.

Vertegenwoordiging

Stemrecht via de Algemene ledenvergadering, geen vertegenwoordiging in het bestuur van de VNG. Wethouder P.L.P.S. Hofman neemt deel in de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM)

Risico's

-

Onderwerpen

Uitvoeren Verenigingsstrategie 'Gemeenten 2024'

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Gewogen inwonerbijdrage

Bedragen in €

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

Bijdrage van Bronckhorst

142.581

149.878

144.130

Bijdrage per inwoner

3,94

4,16

4,00

Eigen vermogen

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Vreemd vermogen

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Resultaat

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Euregio

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Gronau (Dld)

Doelstelling en belang

De sterke deelregio’s moeten tot één verzorgingsgebied samengroeien, tot een geïntegreerde en sterke regio om te leven en te werken.
Een regio waarin de grens geen scheidende en belemmerende effecten meer heeft. Het gaat erom, de economische kracht en de levenskwaliteit in de regio te verhogen en de integratie van het gebied verder te verbeteren.

Partijen

Gemeenten in Nederland (Regio Achterhoek en Regio Twente, gemeenten Ommen, Hardenberg en Coevorden) en Duitsland (gemeenten uit Nedersaksen en Noordrijn – Westfalen).

Vertegenwoordiging

De Euregioraad kent in totaal 84 leden. De leden worden benoemd op basis van een politiek-regionale verdeelsleutel. Daarbij wordt binnen het Duitse en Nederlandse gebied rekening gehouden met de bevolkingscijfers. De in de Euregioraad vertegenwoordigde partijen vormen grensoverschrijdende fracties. Algemeen bestuur: wethouder W.W. Buunk, raadsleden U.B.J.M. ter Braak en W.J.G. Pelgrom.

Risico's

-

Onderwerpen

-

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

Bijdrage van Bronckhorst

14.400

10.736

10.501

Bijdrage per inwoner

0,40

0,30

0,29

Eigen vermogen

2.063.948

2.078.453

2.063.948

Vreemd vermogen

31.583.984

1.036.000

23.389.023

Resultaat

33.419

14.505

241.260