Overlopende activa

Overlopende activa

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen

overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

- transitoria; nog te ontvangen bedragen

1.658

2.003

- transitoria; vooruit betaalde bedragen

442

300

Totaal overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

2.100

2.302

Totaal overlopende activa

2.100

2.302

Het nog te ontvangen bedrag heeft voornamelijk betrekking op het nog in rekening te brengen gemeentelijke heffingen waaronder het variabele deel van de afvalstoffen heffing en toeristenbelasting (€ 1.010.000), de vergoeding voor verpakkingsafval (€ 333.000), nog te ontvangen bijdragen in het project kavelruil (€ 120.000) en dividend BNG (€ 92.000).